Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Budapest, Hungary

 

Férfiak mint gyermekgondozók és nevelok

Eloadás a Férfimunka? Noi munka? Kisgyermekek gondozása és nevelése c. konferencián
2005. június 24.
Kenny Spence
Men in Childcare, Edinburgh, Skócia


A Men in Childcare (Férfiak a gyermekellátásban) elnevezésu szervezet célja férfiakat segíteni abban, hogy kisgyermekgondozóként és neveloként tudjanak dolgozni. Helyi és országos hatásköru tevékenységét a skót parlament közvetlenül finanszírozza.

Cathy Jamieson, korábbi oktatási miniszter meggyozodése szerint is a kisgyermekellátás kiváló munkahely mind a nok, mind a férfiak számára. A Men in Childcare 2003. évi konferenciáján tartott beszédében kifejtette, hogy a gyermekek számára kifejezetten hasznos lenne, ha a kisgyermekellátás intézményei jobban reprezentálnák a társadalmat. Azt mondta:
„A gyermekeknek többféle követheto modellre van szükségük a fejlodésük során. Ha a kisgyermekellátásban és az általános iskolai oktatásban továbbra is nok dominálnak, akkor a gyermekeknek továbbra is hiányoznak a férfiak, valamint a férfiak egy nagyon sok pozitív élményt nyújtó foglalkozás lehetoségét veszítik el. A Men in Childcare ugyanúgy elismeri a sokszínuség és sokrétuség fontosságát, mint a munkaero képzettsége iránti igényt. Szeretnék több férfit látni a kisgyermekellátásban, annak érdekében hogy megcáfolhassuk, hogy az valahogy ’noi munka’. Szeretném a leheto legjobb színvonalú ellátást biztosítani a gyermekeknek egész Skóciában.”

Kik tehát azok a férfiak, akik gyermekek gondozását, nevelését vállalják? Ok édesapák, az édesanyák partnerei, a tágabb család tagjai, tanítók és tanárok, iskolai napközis ellátásban dolgozók, bölcsodei és óvodai ellátásban dolgozók, és neveloszülok.

Kérdés, hogy hasznára válik-e valakinek, ha férfiak dolgoznak a gyermekellátásban? A válasz egyértelmuen: IGEN. A férfiak és a nok hozzáállása a dolgokhoz különbözo, tehát a gyermekeknek hasznos a férfi-nézopontot is megismerni. Minél inkább kiegyensúlyozott a nok és férfiak aránya a dolgozók körében, annál inkább megvalósulhat az egyes kérdések több-szempontú megvitatása. Mindezeken kívül, az édesapák oldottabban érezhetik magukat, ha úgy érzik, valakivel „egy nyelven beszélnek”.

A gyermekeknek jó lehet, mert sokan közülük egyszülos háztartásban nonek fel és talán nem is találkoznak férfival középiskolás korukig. A házasságok fele válással végzodik. Különben is, a fiúk szeretnek ugrálni, fel-alá szaladgálni, egymással játékból harcolni, de mindezeket általában nem nézik jó szemmel az intézményekben. Sokat beszélünk a kulturális különbségekrol, de ugyanakkor elhanyagoljuk a nemek közti különbségek figyelembevételét.

Kutatási eredmények szerint, az édesapák gyakran nagyon noiesnek találják a bölcsodéket és az óvodákat. Szerintük nem igazán férfi-barát a környezet. Az ilyen típusú gondoknak az orvoslását segítené, ha több férfi dolgozna ezekben az intézményekben. Továbbá, a férfiaknak gyakran vannak nehézségeik a gyermeknevelésben, és nem keresnek segítséget e téren.

Az öt évnél fiatalabb gyermekek ellátásában dolgozókkal folytatott rendszeres konzultációk azt sugallják, hogy egy kiegyensúlyozottabb férfi-no arány megkönnyítené a különbözo nézopontok és megközelítések megfogalmazását. Alkalmat adnának egy-egy problémafelvetés, illetve kérdés különbözo perspektívából való megvitatására, vagyis mindkét szempont (férfi és noi) érvényesülhetne a vita során. A férfiak és a nok másképpen érvelnek.

Milyen akadályok nehezítik a férfiak munkavállalását a kisgyermekellátásban és -nevelésben?
A kialakult vélemények, a képzési struktúra, a kereset, az elszigeteltség, a támogatás hiánya, a politikai akarat és a félelem. Ezek orvoslását szolgálja a fiúk részére nyújtott pozitív pályaválasztási tanácsadás még iskolás korban. A fizetések emelése és a dolgozók elnevezésének megváltoztatása (adott esetben, a széles körben elterjedt „gondozóno” és „óvóno” kifejezések helyett a semleges „gondozó” és „óvodapedagógus” használata) jelentosen hozzájárulhat a feminin megítélés megszunéséhez.

Férfiak megszólítása

Országos hirdetések, és a férfiak alkalmazását szorgalmazó szakmapolitikai támogatás felhívja a gyermekekkel való foglalkozás iránt érdeklodést mutatók figyelmét az elhelyezkedési lehetoségekre. A férfiak csak akkor mennek a gyermekellátásba dolgozni, ha hívják oket.

Mi jellemzo azokra a férfiakra, akikkel a Men in Childcare kapcsolatba került?
2001 januárja óta, a szervezet közel 500 férfi kisgyermekgondozói, -neveloi képzéséért volt felelos. Ezek a férfiak az élet legkülönbözobb területeirol érkeztek, bank menedzserektol a autóbusz soforökig. Nagyon kevesen dolgoztak közülük korábban gyermekekkel, a többségük nem gondolta, hogy erre valaha is sor kerülhet.

Képzés-támogatás

A Men in Childcare tevékenységét jellemzi, hogy nem változtatta meg a rendszert, hanem azon belül keresett lehetoségeket a férfiak segítésére. Nem változtatott a képzés rendszerén sem, de módosította a képesítés megszerzésének módját. Nem emelte a fizetéseket, de reméli, hogy a javulás hamarosan megtörténik e téren is. Nem javított a munkakörülményeken, de támogatást tudott nyújtani!

Minek köszönheto tehát a szervezet sikere? Felhívásainkkal és hirdetéseinkkel közvetlenül a férfiakat szólítottuk meg. Gyorsan reagáltunk a megkeresésekre. A képzés minden szakaszában tartottuk a kapcsolatot a férfi hallgatókkal, és támogattuk oket. A képzés teljes folyamatát biztosítani tudtuk számukra. Ezen kívül jó kapcsolatokat voltunk képesek kialakítani a képzohelyekkel. A férfiak támogatását többféle módon valósítottuk meg. Egyrészt konzulenseket neveztünk ki számukra, akik egyéni segítséget és tanácsadást nyújtottak. Másrészt, a hallgatókkal telefonon is tartottuk a kapcsolatot és szükség esetén, ily módon is támogattuk oket. Találkozókat szerveztünk számukra a foiskolai eloadókkal. A teljes idos hallgatóknak anyagi támogatást tudtunk biztosítani, a tanfolyami hallgatóknak pedig, a részvétel díját fedeztük. A férfiak megszólításához a médiát használtuk, nem hagyatkoztunk csupán szórólapokra. Naponta és hetente adtuk fel hirdetéseinket. Emellett rádióban is többször megszólaltunk, valamint internetes honlapot muködtetünk (www.meninchildcare.com).

A képzési struktúrába három szinten tudunk belépni. Egyrészt, heti kétnapos akkreditált bevezeto, felkészíto tanfolyamot tartunk azok számára, akik érdeklodnek, de nem ismerik a gyermekgondozói, -neveloi munkát és képzést. Másrészt, teljes idos, „gyorstalpaló” lehetoséget biztosítunk, ami hetente egy estét vesz igénybe. Harmadszor, teljes idos vagy részidos képzésben való részvétel lehetoségét biztosítjuk, ami heti két este elfoglaltságot jelent. Segítünk megoldani a hétvégi és nyári elhelyezéseket, gyakorlatokat is.

Azoknak a skót foiskoláknak, ahol a gyermekellátásban dolgozók szerezhették meg képesítésüket korábban csak 2-3 férfi hallgatója volt, de többnek egy sem. 2002 és 2003 között, a Men in Childcare tevékenységének köszönhetoen megváltozott a helyzet. A 2331-es teljes hallgatói létszámból 37 férfi hallgató volt, ami 1,5%-ot jelentett. 2003 és 2004 között pedig a létszámok alakulását a következo összehasonlító táblázat mutatja:

 
Skót foiskolákon gyermekgondozási, -nevelési képesítést szerzo férfi hallgatók száma (MIC támogatás nélkül)
Men in Childcare által támogatott férfi hallgatók száma
Képzési formák
HNC
8
9
NC
14
20
SVQ
12
Bevezeto tanf.
3
30
Összesen
37
59

Összefoglalva tehát, a Men in Childcare 2001 óta több mint 500 fo képzését támogatta, akik közül 25 képesített férfi már gyermekellátásban dolgozik, és 70 férfi pedig még a képzés különbözo szintjein tanul.

Apák klubja

Az Apák klubja egy olyan projekt Edinburgh-ban, ahol a gyermeküket egyedül nevelo, illetve az elvált és a gyermekkel láthatások során találkozó apákat segítik különbözo programok szervezésével. Ezek közt találhatók olyanok, ahol a gyermekkel együtt vehetnek részt, mint pl. kirándulások, olyanok, amit csak az apák részére szerveznek, valamint egyéni tanácsadás. Az Apák klubjának beindítását az a felismerés vezérelte, hogy nagyon kevés támogató program létezik kizárólag férfiak számára. A Sure Start (Biztos Kezdés) program keretében biztosítható csak valamennyi támogatás a kisgyermekkori ellátásra, ami igényelheto rászoruló apák programjaihoz. A gilmertoni Családsegíto központban felismertük, hogy vannak olyan apák akik segítségre szorulnak, és láttuk, hogy nincsenek a számukra helyi közösségi támogató programok.

Ki jár az Apák klubjába? Gyermeküket egyedül nevelo apák, elvált és a gyermekkel láthatások során találkozó apák, valamint gyermekek. Számukra azért jelent jó lehetoséget a klub tevékenységeiben való részvétel, mert a gyermekek hasznosan tölthetik el idejüket az édesapjukkal; az apák találkozhatnak másokkal, akik hasonló helyzetben vannak, mint ok maguk, tehát jobban érzik magukat; az apák férfiak társaságában lehetnek. Az Apák klubjába többféle módon lehet bekerülni. Elsosorban saját jelentkezés alapján, de a védonok, orvosok, szociális munkások, családsegíto központok és önkéntes/civil szervezetek is irányíthatnak oda férfiakat.

A klub szervezoi a Családsegíto minibuszával szombatonként kirándulni viszik az apákat és gyermekeiket. Elsosorban aktív, mozgásos programokat kínálnak, mivel meggyozodésük, hogy a férfiak elsosorban az ilyen tevékenységekben vesznek részt szívesen. A közös kirándulásokon kívül a klub szakemberei egyéni támogatást és tanácsadást biztosítanak, csoportos beszélgetéseket szerveznek, és szükség esetén megteremtik más szervezetek szakembereivel való megbeszélések lehetoségét.

A klub létrehozásakor férfi szakembereket alkalmaztunk, akik több támogató szervezet munkájába kapcsolódtak be. Kifejezetten a gyermeküket egyedül nevelo apákat céloztuk meg, és úgy gondoltuk, hogy inkább aktív programokat - és nem beszélgetéseket - kezdeményezünk. Egészségügyi témákban is a rendelkezésükre álltunk. Jelenleg a támogató-segíto tevékenységünk gyermeknevelési tanácsadásra, különbözo szolgáltatásokhoz és jogi tanácsadáshoz való hozzájutás segítésére, valamint a férfiaknak a gyermeknevelésben és –gondozásban betöltött szerepének hangsúlyozására és népszerusítésére terjed ki.

Internetes honlapunkon további részletes információk találhatók a Men in Childcare programjairól és konferenciáiról.